Kinderfysiotherapie en kinderoefentherapie in Bladel, Eindhoven, Helmond en Eersel

Bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Maar dat kinderen huppelen, springen en spelenderwijs leren is niet altijd vanzelfsprekend. Sommige kinderen zijn motorisch niet zo handig, zijn angstig of worden geremd tijdens het bewegen. Soms blijven kinderen zonder duidelijke reden achter op leeftijdsgenoten of is er een afwijkende ontwikkeling. Kinderoefentherapie en Kinderfysiotherapie helpen kinderen met motorische of houdingsproblemen, waardoor bewegen makkelijker en plezieriger wordt. Plezier heeft een positieve uitwerking op de motorische ontwikkeling en het zelfvertrouwen van een kind.

De problemen die kinderen kunnen ondervinden in hun motorische ontwikkeling zijn heel divers. Enkele voorbeelden zijn;
Mijn kind valt zo vaak
Los fietsen lukt maar niet
Het zwemmen wil telkens niet lukken
Het handschrift is slordig en gespannen
Mijn baby is een billenschuiver
Mijn baby draait het hoofdje steeds naar één kant
Mijn kind wil niet buiten spelen

Herkent u (één van) deze voorbeelden of vergelijkbare situaties dan kan Brink Kindertherapie u en uw kind wellicht verder helpen.

Brink kindertherapie is een Schroth Best Practice Center

De schroth-methode is een 3-dimensionale behandelmethode specifiek voor scoliose patiënten. Deze behandelmethode wordt in Duitsland al jaren met veel succes toegepast bij jongeren én ouderen met scoliose. In Nederland is deze behandelmethode tot dusver nog vrij onbekend maar doet snel zijn intrede vanwege de positief behaalde resultaten. Meer informatie over de Schroth-methode kunt u vinden op deze link
www.schroththerapie.nl

Home